4.15.2006

You! Yes you!

The person who got no balls.. under the Yahoo ID ohh_hinde or ohh_hindi or something like that!

Basta may 'hinde' yata un eh! Nabi-bwiset na kasi ako, hindi ko na nabasa! Nananahimik ako nagba-blog dito tapos pinupuno iyong screen ko ng mga IM window or kung ano man yon!

You know what, you're a big shit!!!

STFU!!!

!)*#()*#);!(%^---------F---------*(:%#@%()@($_*%*()#*!(*#)(*)#!)#(#*$$^*;$*)$*)$($)@$)%---------U---------^*&()!*()_()#&**#;@%%&@*^*@*#%#)!((#*^#*&^*^#*!#-------C-------^$*@(($*$^@($@^$!@(@))!()@(@;))*)!))(#)#(#*)##*^#*#_!()@---------K---------$($(^$&@%*#$(#*^#*&#*^#*&#^#*^#**(^*#*^#*&#^*()---------Y---------$&*(!^$*&^##*^#*&#^*(*(^&#*^#*&#^*(&#*(&#(^$^*&$---------O---------@^*$*)$@*$*$@())_!)$&$%*(()%*)*(*&#!()_*($^$((@*()*$_*^--------U-----

Balik sayo! Isa kang malaking bwiset kung sino ka man!

I already turned you on iggy and yet, you can still send me messages?!! WTF is wrong with you? Hina-hack mo ba ako??!! Or wala ka lang magawa sa buhay mo!!?

Bwiset.

Maghanap ka ng ibang guguluhin!!